ติดต่อเรา

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีของเหมืองปูนซีเมนต์จีน

แท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะในประเทศจีน รูปแบบของการประชุมคือการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเหมืองสีเขียวในระบบนิเวศ การประชุมกินเวลาสามวันกล่าวถึงรายละเอียด 2019 อุตสาหกรรมเครื่องจักรปูนซีเมนต์ในการพัฒนาร่วมกัน ประเภท


The 13th China Cement Mine Annual Conference The 13th China Cement Mine Annual Conference

The 13th China Cement Mine Annual ConferenceThe 13th China Cement Mine Annual Conference


สว่านไฟฟ้า

Do You Have Any Questions?

Submit a business inquiry online. CONTACT US