ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์คุณควรเคารพและเก็บสำเนาของลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาถ้า เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่มีสิทธิที่จะประกาศ นั่นไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ไม่ได้รักษาสิทธิและไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิคุณควรเคารพสิทธิที่ถูกต้องและผลประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าวและใช้พวกเขา ศรัทธาและคุณ ไม่มีการแก้ไขคัดลอกหรือแสดงต่อสาธารณชน เผยแพร่หรือแจกจ่ายวัสดุเหล่านี้ในลักษณะใดหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์เพื่อสำรอง การใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเว็บไซต์อื่นๆหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สิ่งแวดล้อม ห้าม เนื้อหาและการแก้ไขของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นๆตามกฎหมาย ใช่ถ้า คุณไม่รับหรือละเมิดข้อตกลงข้างต้นใบอนุญาตของคุณสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและคุณควรทันทีทำลายใดๆดาวน์โหลดหรือพิมพ์เนื้อหาของเว็ ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลต้นฉบับโดยไม่มีการรับประกันใดๆรวมถึงการรับประกันการขายการรับประกันการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช่แล้ว นอกจากนี้บริษัทยังไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานฉบับนี้ จุดจุด เนื้อหาในเว็บไซต์ของอุตสาหกรรมไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ราคาและการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปในเวลาเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงหรือความรับผิดใดๆภายนอก ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้


  1. จะถือว่าเป็นความลับและไม่เป็นความลับยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลใดๆอื่นๆข้อมูลข้อมูลหรือข้อมูลที่ติดต่อที่คุณส่งหรือส่งไปยังเว็ taiye จำกัด จะไม่รับผิดชอบอะไรเลย ข้อมูลใน นี่ ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลของคุณถูกส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ถือว่าได้รับการยอมรับว่าบริษัทและผู้รับใบอนุญาตสามารถคัดลอกเปิดเผยแจกจ่ายรวมและใช้ข้อมูลนี้และข้อมูลท ข้อความเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเนื้อหาอื่นๆ วัตถุประสงค์ของคุณ การใช้เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับและจริยธรรมทางสังคมและจะไม่ส่งหรือส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายคุกคามหมิ่นประมาทอนาจารหรือลามก ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

    ถ้าคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ การใช้ซอฟต์แวร์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตทั้งหมดที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์และคุณ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จนกว่าคุณจะอ่านและยอมรับข้อตกลงใบอนุญาต การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


  2. เพื่อความสะดวกเท่านั้น บริการถ้า ถ้าคุณใช้ลิงค์เหล่านี้คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และเนื้อหาของพวกเขาและไม่รับผิดชอบใดๆ ความรับผิดชอบถ้า คุณตัดสินใจที่จะเยี่ยมชมบุคคลที่สามใดๆ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ผลที่เป็นไปได้และความเสี่ยงของคุณเอง หลักการทั่วไปของบริษัทไทยอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วและคุณ คุณควรเข้าถึงหน้านี้เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ปัจจุบันเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์กับ คุณบางคน ใดๆของเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยการแจ้งเตือนทางกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าของเว็บไซต์นี้ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการประกาศหรือการใช้เว็บไซต์นี้ ข้อพิพาทใดๆที่เกิดจากการประกาศนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกตัดสินผ่านการเจรจา ถ้าการเจรจาล้มเหลวศาลท้องถิ่นของอุตสาหกรรมไทยจะตัดสิน สิทธิในการประกาศนี้และการตีความของเว็บไซต์นี้จะเป็นของไทย

สว่านไฟฟ้า

Do You Have Any Questions?

Submit a business inquiry online. CONTACT US