ติดต่อเรา

เครื่องเจาะ

ชุดเปิดหลุมเจาะสามารถเจาะหลุมก่อนแยกหลุมรากหลุมและขั้นตอนการล่มสลายของหลุมในเหมืองเปิดโล่งได้อย่างมีประสิทธิภาพขยายช่วงของการขุดเจาะ บริษัทของเราผลิตแบบบูรณาการเปิดหลุมเจาะพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของเหมืองเปิดและสภาพแวดล้อมการใช้แนวคิดการออกแบบใหม่และวิธีการออกแบบขั้นสูง มีการปรับตัวที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประเภท


Mining Drilling RigTaiye's Drilling Rigs Can Drill Pre-crack Holes in Slopes

With African FriendsMining Drilling Rigs


สว่านไฟฟ้า

Do You Have Any Questions?

Submit a business inquiry online. CONTACT US